Petinfo

Rabobank raporu, küresel kanatlı eti fiyatlarında artışa işaret ediyor

Rabobank, küresel kanatlı eti fiyatları konusunda giderek daha iyimser bir bakış açısı kazanmaya başlıyor.

İçeriği görüntüleyebilmek için lütfen şifre girişi yapın.