Infovet

İdeal karkas kalitesi ve verimi için haşlama&yolma

Uygun haşlama ve yolma, tüysüz ve hasarı olmayan karkaslar elde etmeye yarar. Haşlama suyunun temizliğini artırmak, çapraz kontaminasyonu azaltır ve ürün hijyenini artırır.

İdeal karkas kalitesi ve verimi için haşlama&yolma

İçeriği görüntüleyebilmek için lütfen şifre girişi yapın.