Infovet

Jefo Proteaz, geleneksel veya alternatif yemlerle beslenen etlik piliçlerde, performanstan ödün vermeden yem maliyetinden kazanç sağlar

Jefo Proteaz’in geleneksel ve alternatif yem maddeleri ile beraber etlik piliçlerin büyüme performansı ve yem maliyeti üzerine etkisinin araştırıldığı çalışmayı paylaşıyoruz.

Jefo Proteaz, geleneksel veya alternatif yemlerle beslenen etlik piliçlerde, performanstan ödün vermeden yem maliyetinden kazanç sağlar

İçeriği görüntüleyebilmek için lütfen şifre girişi yapın.