Infovet

MART 2019

Besleme ve reprodüksiyon dengesinin kurulması

Buzağılama periyodu süresince yanlış kuru madde alımı, karaciğeri yoran besinlerin kullanımı, buzağılama sonrası vücut kondisyon kaybı ve daha birçoğu... Sürüde dengeyi sağlamak, başarılı yavrulama ve beslemeyi sağlamak için dikkat edilmelidir.

Kapak

Kanatlı performansında yeni güç: bağırsak sağlığı

Bağırsak mikrobiyota kompozisyonunda oluşturulacak denge ile hayvan refahını koruma ve insan tüketimi için güvenli gıdalar elde etme gibi hayvansal üretimin ortak amaçları için doğru adımlar atılabilir.

Karaciğeri ön plana al, başarıyı yakala!

“Hedef Metabolizma” projemiz için Sivas, Tokat ve Amasya’da oldukça zor şartlarda mesleğini icra eden hekimlerimizden metabolizma hastalıklarını anlatmalarını istedik.

Elanco’da organizasyonel değişiklikler

Elanco, iş önceliklerine daha uygun bir yapı oluşturma amacıyla bazı organizasyonel değişikliklere gitme kararı aldı.

Fakülteden dünyaya açılan kapı Kırıkkale’de aralandı!

Kırıkkale IVSA topluluğu tarafından düzenlenen ve sektörün duayenlerinin bir araya geldiği 1. Bilim ve Sektör Çalıştayı, başarısı ile uzun çalışmaların meyvesinin toplandığını gözler önüne serdi.

Asidifikasyon ile tavukların içme suyu kalitesi nasıl yükseltilebilir?

Özenli ve ayrıntılı günlük su yönetimi, kötü su hijyeninden kaynaklanabilecek olan herhangi bir sağlık sorununu önlemek için gereklidir. Suya asitlendirici katarak, kalitesi korunabilir ve sağlıklı hayvanlar yetiştirilebilir.

Etkilerini azaltmak için Clostridia’yı azaltın

ABD’li araştırmacılar, subklinik nekrotik enteritin, sağlıklı kanatlılara kıyasla vücut ağırlığında %12’lik azalmaya ve yemden yararlanma oranında % 10,9’luk artışa yol açtığını tahmin ediyorlar.

Boğalardaki Y kromozomu ve önemli zaferi

Gen çeşitliliği ve aktivitesi ile diğer memelilerdekinden üstün olan boğa Y kromozomu, sığır ırklarının fertilite potansiyeli hakkında ipuçları içeriyor.

Sütçü ineklerde tuz zehirlenmesine dikkat!

Genç buzağıların sağlığı ve verimliliği birçok metabolik ve patojenik etken sonucu düşebilir. Buzağıların sağlığını derinden etkileyebilecek hastalıklar arasında sodyum alımı ve dengesi yer alır.