Infovet

OCAK 2020

Negatif enerji dengesi ve metabolik hastalıklar ilişkisi

Yüksek verimli süt ineklerinin enerji alımındaki yetersizlik, diğer bir ifadeyle hayvanın negatif enerji dengesinde olması birçok metobolik ve mikrobiyal hastalığın temelinde yatan en önemli sorundur.

Kapak

ABF* sonrası hayvan dayanıklılığının sürdürülebilmesi

Bacillus subtilis DSM 29784 ve hassas salımlı kaplanmış bütirat hayvanların birçok dış zorlukla başa çıkmasına, homeostazda fizyolojik durumlarını korumalarına ve dayanıklılık kazanmalarına yardımcı olur.

Algler, hayvan beslemede ivme kazanıyor

Dünya çapında tanınan 40.000’den fazla alg türü ile makro ve mikro algler üzerine yapılan araştırmalar ivme kazanıyor; biyoyakıt, insan gıdası ve hayvan yemi olarak kullanımlarına ışık tutuluyor.

Kanatlı yetiştiriciliğinde patojenlerle nasıl savaşılır?

Yönetim ve hijyen, kanatlı yetiştiriciliği performansını korumada anahtar faktörlerdir. Suya ve yeme eklenen organik asitler patojenlerin etkisini azaltsa da, bu etkinin artması ve sürekliliğinin sağlanması için yeni yöntemler geliştirmek gerekmektedir.

Yem sektörünün beklentisi istikrarın yakalanması

Türkiye Yem Sanayicileri Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Ülkü Karakuş, girdi fiyatları ne kadar istikrarlı olursa sektörünün önünü o kadar net göreceğini söyledi.

Limitler arttı, faiz kriterleri değişti

Ziraat Bankası ve Tarım Kredi Kooperatifleri’nin 2020-2022 döneminde 3 yıl uygulayacağı düşük faizli tarımsal kredilerin limit ve kriterleri yeniden belirlendi.

Helal hayvan yemi üretimi kendine yeni pazarlar buluyor

Helal gıdaların 2017 yılında küresel piyasa değeri yaklaşık 1.4 trilyon dolardı ve Statista’ya göre 2023'te bu rakamın 2.6 trilyon dolara ulaşması bekleniyor.