Infovet

Öjenol ve sarımsak bileşiklerinin nekrotik enteritis mücadelesine etkisi

Nekrotik enteritis, küresel olarak büyük mali kayıplara yol açan önemli bir kümes hayvanı hastalığıdır.

Öjenol ve sarımsak bileşiklerinin nekrotik enteritis mücadelesine etkisi

İçeriği görüntüleyebilmek için lütfen şifre girişi yapın.