Infovet

Oral yolla uygulanan canlı atenüe Salmonella aşılarıyla immünizasyon sonrası kolonizasyon inhibisyon etkisi (hızlı koruma)

Kolonizasyon inhibisyonu, canlı bir Salmonella suşunun günlük civcivlere oral yolla uygulanan ve sonraki zorlamalara karşı onları koruduğu bir konsepttir; kontrol yöntemi olarak kullanılması olasıdır.

Oral yolla uygulanan canlı atenüe Salmonella aşılarıyla immünizasyon sonrası kolonizasyon inhibisyon etkisi  (hızlı koruma)

İçeriği görüntüleyebilmek için lütfen şifre girişi yapın.