Infovet

Süt ineklerinde E vitamini ve selenyum

Selenyum ve vitamin E’nin reprodüksiyon ve hayvanların diğer tüm performansları üzerine etkisi, ekonomik açıdan değerlendirildiğinde hatırı sayılır ölçüde önem kazanmaktadır.

Süt ineklerinde E vitamini ve selenyum

İçeriği görüntüleyebilmek için lütfen şifre girişi yapın.