Infovet

TEMMUZ 2019

Subakut ruminal asidoz (SARA)

Subakut ruminal asidoz (SARA)’nın ineklerin süt üretimi, genel sağlık durumları ve sürdürülebilirlik üzerine çok ciddi etkileri vardır.

Enfeksiyöz Laringotrakeit ve Korunma

ILT enfeksiyonuna karşı mücadelede risklerin ve elde edilecek kazanımların toplu olarak değerlendirilmesini gerekmektedir. Burada geçmiş tecrübelerden faydalanmak aynı hataları tekrar etmemek için fırsat tanıyacaktır.

Kolostrum kalitesini etkileyen faktörler ve immünostimülasyon

Yenidoğanlarda postnatal morbidite ve mortalite oranlarını azaltmak, canlı ağırlık artışını arttırmak ve immünoglobulin açısından zengin kolostrum elde etmek için gebe koyunlara gebelik sırasında immünostimülasyon uygulanmasının yararlı olacağı düşünülmektedir.

Global su ürünleri yem ve ilaç sektörü hızlı büyümesini sürdürüyor

Özellikle Amerika Bileşik Devletleri ve Kanada gibi gelişmiş ülkelerde, su ürünleri segmentindeki piyasa oyuncularının artmasıyla birlikte, aqua alanı için yeni aşıların hızla geliştirilmesi ve piyasaya sürülmesi, su ürünleri yemleri ve ilaçlarının küresel pazar değerini artırdı.

Karma yem fiyatları son 10 yılda dramatik artış sergiledi

Türkiye Yem Sanayicileri Birliği, 2019 Karma Yem Sanayii Raporu’na göre, son 10 yılda etlik piliç yemi fiyatları % 129, yumurta yemi fiyatları % 144, süt yemi fiyatları % 137, besi yemi fiyatları ise % 120 artış gösterdi.