Infovet

EYLÜL 2023

Agalaksi hastalığında uzun süreli korumanın önemi

Agalaksi hastalığında uzun süreli korumanın önemi, beslenme, hijyen, stres yönetimi, düzenli veteriner kontrolleri ve uzun etkili aşı programları gibi stratejilerle sağlanır; bu, sürü sağlığını koruma ve süt endüstrisinde uzun vadeli verimliliği artırma açısından kritik bir öneme sahiptir.

Broylerde su yönetimi

Su, çoğu zaman göz ardı edilse de, temiz ve güvenli su kaynaklarının sağlanması, kanatlı hayvanlar için hayati öneme sahiptir. Üreticiler, sadece yeterli su temin etmekle kalmamalı, aynı zamanda suyun kalitesini de düzenli olarak denetlemelidir.

Broylerlerde deri bütünlüğü ve tüylenme anomalileri

Broylerlerin gelişimlerinin ilk 7-14 günlük döneminde tüy gelişimi çok hızlı seyreder ve bu dönemde metabolizmaları besin maddelerinin hazır bulunmalarına çok duyarlıdır.

Metabolik alkaloz varlığında subklinik hipokalsemi aşamaları

İneklerde doğum sonrası hipokalsemiyi önlemek için uzmanlar, potasyum içeriğini azaltma, diyet kalsiyumunu bağlama, kolayca temin edilebilen kalsiyum kaynakları sağlama gibi stratejiler önermektedir.

Verim hırsızı Adenovirus  

Türkiye’de kanatlı eti üretimi artarken, bu artışın bölgesel yoğunlaşmaya ve biyogüvenlik önlemlerine odaklanılmasına ihtiyaç duyulmaktadır.

Meme sağlığının genomik ve fenotipik değerlendirilmesi

Süt sığırlarının seçiminde önemli olan meme sağlığı, süt verimi ve uzun ömürlülük özelliklerini geliştirmek amacıyla genomik ve fenotipik değerlendirme kriterlerinin kullanılması oldukça önemlidir.

Mastitisin izini sürmek: Yapay zekâ ve derin öğrenme

Süt ineklerinde görülen mastitisin erken evrelerde otomatik olarak teşhis edilmesi için derin öğrenme ve yapay zekâ alanındaki gelişmeler giderek artıyor.

Kanatlıların inaktif aşıları

İnaktif aşılar, hastalık etkenlerinin inaktive edilerek hazırlandığı ve adjuvanlar eklenerek bağışıklık oluşumunu artırmayı amaçlayan güvenilir bir aşı yöntemidir.

Civcivlerde cinsiyet tayini devrimi

Almanya’da yapılan çalışmalarda tavuk embriyolarının kuluçkanın 13. gününden önce acıyı hissedemediğini keşfedildi. Almanya'nın 1 Ocak 2024'te yürürlüğe girecek olan civciv itlaf yasağı, kanatlı sektörünü cinsiyet tayininde yeni yöntemler aramaya zorladı.

Kanatlılarda damızlık yönetimi 

Kümeslerin sağlık düzeyi, hijyeni ve iyi yönetim uygulamaları, damızlık kanatlıların en yüksek performansa ulaşmasında altın standart olmaktadır.

Daha iyi bir yaşam için yumurta

Dünya Yumurta Günü, her yıl ekim ayının ikinci haftasında kutlanan bir etkinlik olup, zengin içerikli ve düşük maliyetli yumurtanın insan beslenmesindeki önemine dikkat çekmektedir.

Mastitis tedavisi için 6 esansiyel yağ

Antibiyotiklerin sınırlı etkinliği ve direnç sorunu, bitki özleri veya uçucu yağların alternatif tedavi olarak potansiyelini vurgular.

Süt ineklerinin mizacının süt üretimi üzerindeki etkisi

Mizaç ile süt verimi arasındaki ilişki, birçok faktöre bağlı olarak karmaşık ve çelişkili sonuçlar göstermektedir, bu da standardize edilmiş değerlendirme protokollerinin geliştirilmesinin önemini vurgular.

Vitamin takviyeleri ve sağlıklı inekler

Buzağılarda vitamin eksikliği; dirençsizlik ve hastalıklara karşı artan hassasiyete yol açabilir, bu yüzden yapılan takviyeler oldukça önemlidir.

Süt ineklerinin yaşam döngüsüne güncel yaklaşımlar

Süt ineklerinin üretken ömrünü uzatma çabaları, hayvan refahını ve çevresel etkiyi azaltabilir, ancak ekonomik faktörler ve sektörel koşullar da dikkate alınmalıdır.

Fasciola enfestasyonu ve klinik belirtileri

Fasciola türleri koyun ve keçilerde gebelik oranlarında düşüşlere ve süt veriminde azalmaya neden olduğu gibi, zoonotik karakteri sebebiyle de yaklaşık 180 milyon insanı ciddi bir risk altında bırakmaktadır.