Infovet

ARALIK 2023

TVJD’den Cumhuriyetimizin 100.Yılına yakışan kongre

Türk Veteriner Jinekoloji Derneği (TVJD) X. Ulusal & IV. Uluslarası Kongresi 2023 Fethiye’de gerçekleştirildi. Cumhuriyetimizin 100. Yılında değer katanlar arasına giren kongre bilimsel programının gücü ve katılımcılarıyla istediği başarıyı yakaladı.

Kapak

Sürdürülebilir gelecek için ikinci buluşma

Arion AR-GE Merkezi Koordinatörü Dr. Suna Aslı Zengin, Tek Sağlık Konsepti kapsamında geliştirdikleri çevre, insan ve hayvan sağlığını korumayı amaçlayan ürün çalışmaları ve projeleri hakkında bilgi verdi.

Y kromozomu ve zaferi

Gen çeşitliliği ve aktivitesi ile diğer memelilerdekinden üstün olan boğa Y kromozomu, sığır ırklarının fertilite potansiyeli hakkında ipuçları içeriyor.

İneklerin davranışı metritisin tespitinde yardımcı olabilir

British Columbia Üniversitesi’nden bir araştırma ekibi, ineklerin davranışlarının metritisin erken aşamalarında bir gösterge olabileceğini değerlendiren çalışmalar gerçekleştirdiler.

Farmakoloji Kongresine Arion dokunuşu

Arion AR-GE Merkezi, Farmakoloji Kongresi’nde öncü ve inovatif çalışmalarıyla dikkat çekerek kongrenin ilgi odağı oldu.

İshalin nedenleri

Kanatlılarda ishal, etkenlerine bağlı olarak farklılık gösterir ve verim kayıplarına neden olur. Sebepler saptanırken tavuklar yeterince gözlenmeli, klinik bulgular ile beraber yaşam koşulları da değerlendirilmelidir.

Kümes hayvanlarının emisyonlarını azaltmanın yolları

Küresel iklim kriziyle karşı karşıya olduğumuz bu dönemde giderek artan karbon ayak izinin önüne geçmek için kümes hayvanlarının üretimi konusunda Dr. Bentley “Yem, manipüle edebileceğimiz en önemli faktördür.”diyerek yemin önemini vurguluyor.

Göğüs miyopatisini azaltmak: GAA ile gelen başarı

Araştırmalara göre yüksek göğüs verimli suşların standart göğüs verimli piliçlerden daha yüksek miyopati insidansına sahip olduğu tespit edilmiştir.

Yüzyılın buluşu probiyotikler

Probiyotikler; sindirim enzim aktivitesini arttırıp, bakteriyel enzim aktivitesini azaltarak kanatlıların büyüme performansını iyileştirir.

Biyolojik fonksiyonlar yönünden rasyon düzenlemeleri

Farklı besin kaynakları; kanatlıların büyümesinde, üremesinde, yumurta üretimlerinde, bağışıklıkları üzerinde ve çeşitli çevresel stres faktörlerine adaptasyonda farklı farklı etkilere sahiplerdir.

Kümesteki davetsiz misafir

Kemirgenlerin kümeslerdeki varlıkları önlenmedikçe kanatlı işletmelerinin istenmeyen konukları olabilirler. Kümesler bu konuklar için güvenilir yuva, yiyecek ve su temin ettikleri için oldukça çekicilerdir.

Tavuklarda kronik kortikosteron maruziyetinin etkileri

Tavuklarda kronik kortikosteron maruziyeti; genel sağlık düşüşü, bağışıklık sistemi zayıflaması ve büyüme performansındaki olumsuz etkileri beraberinde getirebilir.

Sığır ayak anatomisi, uygun ayak banyosu ve tırnak bakımı

Yetiştiricilerin çoğu zaman göz ardı ettikleri ve önemsemedikleri işlerin başında tırnak bakımı gelmektedir. Uygun ayak banyosu ve tırnak bakımı ayak hastalıklarının önlenmesinde en etkili yoldur.

Sığırların stresini anlamak: Genetik yatkınlık

Sığırlarda meydana gelen bazı hastalıkların, uzun vadeli stresin bir sonucu olduğuna dair düşünceler, dört yıllık bir projede mercek altına alınıyor.