Infovet

EYLÜL 2021

Ülkemizin kanayan yarası: buzağı ölümleri

Buzağı ölümlerine yol açan rotavırus, coronavırus ve E. colI gibi ishal etkenleri Türkiye’nin damızlık inek ve besilik dana sorununun temel kaynağıdır.

Bağırsak parazitlerin dinamiğini anlamak

Üretim, yemden yararlanma ve fertilite üzerinde yarattığı etkileri ile sektörün ekonomik kayıp kalemlerinden kanatlı bağırsak parazitleri, dünya çapında sorun teşkil etmeye devam ediyor.

Kaba yem

NIRS analizi, değişkenlikle mücadele etme, doğru besin maddesi, mineral parametrelerini belirleme açısından yardımcı olmaktadır.

Campylobacter

İşletmelerde büyük çapta hasara neden olmasıyla atfedilen, başlıca gastro-intestinal sistem hastalıklardan biri campylobacteriozis... Kontaminasyonlarla mücadele ise sınırlamalarla mümkün olabilecek gibi gözükmektedir.

Dünya süt ürünleri uzmanları Kopenhag’daydı

Uluslararası Süt Ürünleri Federasyonu (IDF), “Süt Ürünleri için Değişen İklim” başlıklı yıllık toplantısını Kopenhag’da gerçekleştirdi.