Infovet

Campylobacter

İşletmelerde büyük çapta hasara neden olmasıyla atfedilen, başlıca gastro-intestinal sistem hastalıklardan biri campylobacteriozis... Kontaminasyonlarla mücadele ise sınırlamalarla mümkün olabilecek gibi gözükmektedir.

Campylobacter

İçeriği görüntüleyebilmek için lütfen şifre girişi yapın.