Infovet

MAYIS 2023

Buzağı ishalleri ve E. coli

Buzağı ishallerinde, özellikle neonatal dönemde en sık izole edilen etkenlerden biri E.coli’dir. E.coli, çevrede ve hayvanın sağlıklı bağırsak florasında bulunur.

Tavuklarda Kırmızı Bit mücadelesi

Kanatlı sektörünü yakından ilgilendiren ‘Dermanyssus Gallinae’, ülkemizde bilinen adı ile ‘Kırmızı Bit’ şeklinde nitelendirilir.

Yakın Doğu’dan Belgrad çıkarması

Yakın Doğu Üniversitesi Veteriner Fakültesi tarafından 6.’sı düzenlenen Çiftlik Hayvanlarında Fertilite ve Meme Sağlığı Kongresi 2023, Belgrad’da gerçekleşti.

Koyun ve keçi yetiştiriciliği, bizim geleceğimiz

İki yılda bir düzenlenen Koyun-Keçi Sağlığı ve Yönetimi Kongresi, dört yıllık bir pandemi arasından sonra yüksek katılımla Marmaris’te gerçekleşti.

Uygun yataklığın seçimi

İneklerin rahat yerlerde uzanıp, refah içinde dinlenebilmeleri ve geviş getirebilmeleri için altlık seçimi son derece önemlidir.

İnkübasyon stresi ve bacak deformiteleri

İnkübasyon sürecindeki birçok farklı koşul, kuluçkadan çıkan civcivlerde çeşitli bacak deformitelerine sebep olmaktadır.

AB’den toprak sağlığı yasası

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, toprağın korunması, sürdürülebilir kullanımı ve sağılığının iyileştirilmesi için hazırladığı yasa teklifini açıkladı.

VIV Turkey 2023’e büyük ilgi

Tavukçuluk sektörünün en büyük buluşmalarından biri olan VIV Turkey fuarı sektör paydaşlarını bir araya getirdi.

Vimar’dan CPHI Shanghai 2023’e katılım

“Vimar ekibi olarak Çin’de Haziran ayında gerçekleşen en büyük ham madde fuarlarından CPHI Shanghai 2023’e katıldık.”

Sigortalanan küçükbaş hayvan sayısı arttı

Türkiye Koyun Keçi Yetiştiricileri Merkez Birliği Genel Başkanı Nihat Çelik, küçükbaş hayvanda hayat sigortası sayısının arttığını belirtti.

Dünya Arı Günü

Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’nun 20 Aralık 2017 tarihinde aldığı kararla 20 Mayıs “Dünya Arı Günü” olarak ilan edilmiştir.

detail of bee or honeybee in Latin Apis Mellifera, european or western honey bee sitting on the violet flower isolated on white background, golden honeybee on flower