Infovet

KASIM 2021

Fitojenik yem katkı maddeleri

Kanatlı yem sektörünün ilgi odağı fitojeniklerin, sindirim salgılarının üretimine ve besinlerin emilimine katkı sağlama özellikleri doğrultusunda potansiyelleri araştırılıyor.

Kapak

Mikotoksinlerin kanatlı hayvanlar üzerindeki etkileri

Yem ve yem hammaddelerinde alınan tüm önlemlere rağmen mikotoksin yönetimi zorludur ve kontrolü etkili biçimde sağlayan bir sıvı toksin bağlayıcıya ihtiyaç vardır.

Rus yumurta sektörü alternatif arayışında!

Rus çiftçiler, yumurta pazarına daha az bağımlı hale gelmek ve gelecek yıllarda karlılığı sağlamak için alternatif yumurta işleme yatırımları arayışındalar...

Paratüberküloz (Johne’s hastalığı)

m. paratuberculosıs tarafından meydana gelen Paratüberküloz, ruminant bağırsağında ve lenf düğümlerinde granülomatöz yangı ile karakterize kronik enfeksiyöz bir hastalıktır.

UV Işını ve hidrojen peroksit uygulaması etkili!

Mississippi Eyalet Üniversitesi’nde yapılan araştırma ile, UV ışınları ve hidrojen peroksit kombinasyonunun yumurta kabuğu üzerindeki aerobik bakterilere etkinliği kanıtlanmıştır.

Gıda paketleme sistemlerinde nanoteknoloji

Çağımızın en önemli uygulama ve araştırma alanlarından biri olan nanoteknolojinin her alanda hızla geliştiği görülmektedir. Gıda güvenliği, moleküler ve hücresel biyoloji için yeni aletler, patojen tanımlaması için yeni materyaller ve çevrenin korunması, nanoteknolojinin ziraat ve gıda sistemleri mühendisliğine ve gıda bilimine sunduğu önemli katkılara örnek olarak verilebilir.