Infovet

ABD’nin 70 senelik Brucella eradikasyon mücadelesi son buldu!

ABD’nin Ulusal Brusellozis Eradikasyon Programı, en büyük başarılardan biri... Sığır üreticilerine yılda 80 milyon dolar tasarruf sağlayan bu program ile 1956’da etkenden etkilenen sürü sayısını 124.000’den sıfıra indi.

ABD’nin 70 senelik Brucella eradikasyon mücadelesi son buldu!

İçeriği görüntüleyebilmek için lütfen şifre girişi yapın.