Infovet

HAZİRAN 2023

Aşılamada öncü bir teknoloji: Embrex

ABD’de ilk kez ticarileştirildiği 1992 yılından bu yana 30 yılı aşkın deneyimiyle Embrex Inovoject sistemi, dünyanın önde gelen hayvan sağlığı şirketi Zoetis’in bir parçası haline geldi.

Kapak

Dollvet ile zoonozlarla etkin mücadele

Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre, dünyadaki ölümlerin %20-25’i enfeksiyonlardan kaynaklanmaktadır ve bunun %60’ı zoonotik niteliktedir.

İnfeksiyöz bronşitise karşı üstün koruma: Protectotype

İnfeksiyoz bronşitis, kanatlı hastalıkları içerisinde çeşitli tipleri ile sürü sağlığını, sürü performansını ve özellikle sürü yönetimini ciddi şekilde olumsuz etkileyen viral bir enfeksiyon türüdür.

Süt çiftliği hijyeni

İşletmelerde uygulanan temizlik ve dezenfeksiyon ile patojen seviyesinin azaldığı ve hastalık döngüsünün önlendiği birçok otorite tarafından kabul edilmektedir.

Tavuklarda tüy kaybı ve gagalama

Tavuklarda fazla tüy kaybı, enfeksiyonların ya da dokularda morluklara yol açan yaralanmaların meydana gelme olasılığını artırır.

Sığırlarda sinek kontrolü

Başarılı bir sinek kontrol programı; zararlıların uygun şekilde identifikasyonunu, en iyi kontrol yönteminin belirlenmesini ve ürünler üzerindeki etiket talimatlarını ciddiyetle dikkate almayı gerektirmektedir.

Sıcak stresinin yumurta kalitesine etkisi

Yumurta üreticileri için kritik öneme sahip olan yumurta kabuğu kalitesini korumak için, sıcak havalarda bir takım önlemler alınması gerekmektedir.

WWS’ten Türkiye’ye büyük yatırım

ABD’nin en büyük firmalarından biri olan World Wide SiRes (WWS), Türkiye’de hayvancılık sektörünün önemli isimlerinden Anadolu Hayvancılık’ı bünyesine kattı.

Enzim teknolojileri konusunda bir uzman: Huvepharma

Huvepharma Türkiye Yem Enzimleri Teknik Müdürü Dr. Shahram Golzar Adabi ile; 70 yıllık fermantasyon ve üretim uzmanlığı ile en iyi enzim portföyünü üretmeye ODAKLANAN Huvepharma’nın yem enzimleri alanında sağladığı başarıları ve seçim yaparken dikkat edilmesi gereken detayları konuştuk.

Ruminantlarda rasyon stratejileri

Rumen sıklıkla ineğin “güç merkezi” olarak nitelendirilir ve inek, enerji ihtiyacının dörtte üçünü buradan sağlar. Dengeli bir rumen ortamı, ruminantın performansı ve sağlığı için kritik bir konudur.

Sağım sırası, süt ineklerinin yem tüketimini etkiler mi?

Avustralyalı araştırmacılar, sağım sırasındaki ilk ineklerin -dolayısıyla padoktaki ilk ineklerin- sıranın sonundaki ineklerden 5 kg daha fazla süt ürettiklerini keşfetmişlerdir.

İneğin bireysel özelliklerine bağlı infertilite olguları

İneklerde bazı infertilite olguları bireysel görülmekle beraber, özellikle epidemik enfeksiyonlara, bakım ve beslenme şartlarına bağlı olanlar bir sürü sorunu olarak ortaya çıkabilir.

Dünya Çevre Günü

1972 yılında İsveç’in StoCkholm kentinde yapılan Birleşmiş Milletler Çevre Konferansı’nda alınan bir kararla 5 Haziran günü Dünya Çevre Günü olarak kabul edilmiştir.