Infovet

ŞUBAT 2021

Bir cana şifa olmak, bin cefaya bedel!

“Hayallerim var; ülkeme, aileme ödeyecek borcum var. Bu mesleği çok kazanırım hayaliyle seçmedim. Varsın çiftçi parasını geç ödesin, onun ineği yaşıyor ve sütü ile evine rızkını götürüyorsa başımı yastığa rahat koyup uyurum.”

Kapak

Hayvancılığın ana hedefi, sağlıklı yavrular elde etmek

Ceva Hayvan Sağlığı’nın destekleriyle yürüttüğümüz projemizde bu ay; Ağrı, Iğdır, Muş ve Kars illerimizdeki hekimlerimizin üreme ile ilgili deneyimlerini paylaşıyoruz.

Ruminantlarda Clostridial enfeksiyonlar

Anaerob olan Clostrıdıum etkenleri, özellikle neden olduğu enterotoksemilerde hiçbir semptom göstermeden hastalık oluşturabilir ve yüksek ölüm oranlarına sahiptir.

Sürdürülebilir bir dünya için, sürdürülebilir üretim ve ihracat

EİB Yönetim Kurulu Başkanı Bedri Girit, küresel dünyada rekabet edebilmek için sürdürülebilir üretim ve sürdürülebilir ihracat başlıklarına odaklandıklarını ifade ediyor.

Bedri Girit Ege Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller İhr. Birliği YK Başkanı

Kriptosporidiozis: buzağı yetiştiriciliğinde önemli sorun

Cryptosporıdıum parvum, buzağı, kuzu ve oğlaklarda neonatal diyarenin etiyolojisinde önemli bir etken olarak kabul edilmekte, doğrudan ya da dolaylı önemli ekonomik kayıplara neden olmaktadır.

Kamu taşınmazları yatırımcıların hizmetinde…

Yatırımların desteklenmesi amacıyla Hazineye ait taşınmazların tarım, hayvancılık, eğitim, turizm ve diğer amaçlı yatırımların teşviki doğrultusunda kullandırılması sağlanacak.