Infovet

Kriptosporidiozis: buzağı yetiştiriciliğinde önemli sorun

Cryptosporıdıum parvum, buzağı, kuzu ve oğlaklarda neonatal diyarenin etiyolojisinde önemli bir etken olarak kabul edilmekte, doğrudan ya da dolaylı önemli ekonomik kayıplara neden olmaktadır.

Kriptosporidiozis: buzağı yetiştiriciliğinde önemli sorun

İçeriği görüntüleyebilmek için lütfen şifre girişi yapın.