Infovet

Y kromozomu ve zaferi

Gen çeşitliliği ve aktivitesi ile diğer memelilerdekinden üstün olan boğa Y kromozomu, sığır ırklarının fertilite potansiyeli hakkında ipuçları içeriyor.

Y kromozomu ve zaferi

İçeriği görüntüleyebilmek için lütfen şifre girişi yapın.