Infovet

Süt sığırlarında clostridial hastalıkla mücadele

Süt sığırlarında hemorajik bağırsak sendromu riskini azaltmak için management uygulamaları, beslenme stratejileri ve sağlıklı bağırsak bir arada rol oynar.

Süt sığırlarında clostridial hastalıkla mücadele

İçeriği görüntüleyebilmek için lütfen şifre girişi yapın.