Infovet

Mikroalgler ve kullanım alanları

İdeal olarak yeni yem kaynakları oluşturulmalı ve bu ürünler; hayvansal ürün kalitesini optimize edebilmek, su ve toprağı etkin kullanabilmek için yüksek besleyici değere sahip olmalıdır.

Mikroalgler ve kullanım alanları

İçeriği görüntüleyebilmek için lütfen şifre girişi yapın.