Infovet

Oral yolla uygulanan canlı atenüe Salmonella aşılarıyla immünizasyondan sonra sekretuvar IgA (erken koruma)

Canlı oral atenüe aşıların sağladığı korumanın en önemli noktası: tavuk bağırsağında mukozal bağışıklık (GALT - bağırsak ilişkili lenfoid dokusu) ve sekretuvar IgA’dır.

Oral yolla uygulanan canlı atenüe Salmonella aşılarıyla immünizasyondan sonra sekretuvar IgA (erken koruma)

İçeriği görüntüleyebilmek için lütfen şifre girişi yapın.