Infovet

Sığırlarda solunum sistemi enfeksiyonlarının önlenmesi

Canlı hayvan ithalatıyla birlikte ülkemizde prevalansı artan solunum sistemi hastalıkları etkenlerinin başında M. bovis, P. multocida ve M. haemolytica gelmektedir.

Sığırlarda solunum sistemi enfeksiyonlarının önlenmesi

İçeriği görüntüleyebilmek için lütfen şifre girişi yapın.