Infovet

Süt ineklerinde klinik mastitis için risk faktörleri

Mastitis, süt ineklerinde fiziksel travma veya mikroorganizmalar nedeniyle meme bezinin kalıcı inflamatuvar reaksiyonuna neden olan en yaygın bulaşıcı hastalıklardan biridir.

Süt ineklerinde klinik mastitis için risk faktörleri

İçeriği görüntüleyebilmek için lütfen şifre girişi yapın.