Infovet

Süt sığırlarında ketozis

Ketozis yem tüketiminde azalmaya yol açar, abomazum deplasmanı ve metritis gibi hayvan sağlığını ve verimliliğini tehdit eden hastalıkların insidansını arttırır.

Süt sığırlarında ketozis

İçeriği görüntüleyebilmek için lütfen şifre girişi yapın.