Petinfo

Her meslek örgütü kendi saygısını kendisi yaratır!

İletişimi güçlü, mesleki etik değerlere sahip çıkan hekimleri ve başarılara imza atmış meslek odası ile öncü bir şehir; Şanlıurfa... Oda Başkanı Veteriner Hekim Abdullah Açıkgöz’den dinledik.

İçeriği görüntüleyebilmek için lütfen şifre girişi yapın.