Infovet

Krizler çağında enerjinin gezegene maliyeti artıyor!

Health and Environment Alliance tarafından yapılan bir araştırma kapsamında hazırlanan “Kronik Kömür Kirliliği - Kümülatif Sağlık Etkileri Özel Raporu”na göre, halen çalışır durumda olan kömür santralleri, 55 yılda 4,8 trilyon lira sağlık maliyetinin yanı sıra 200 bin erken ölüme neden oldu.

Krizler çağında enerjinin gezegene maliyeti artıyor!

İçeriği görüntüleyebilmek için lütfen şifre girişi yapın.