Infovet

Seksüel siklusun hormonal mekanizması

İnsanlarda olduğu gibi hayvanlarda da seksüel siklus sırasında ovaryumlardaki folliküler dinamik ile birlikte birçok folikül senkronize bir şekilde dalgalar halinde gelişir.

Seksüel siklusun hormonal mekanizması

İçeriği görüntüleyebilmek için lütfen şifre girişi yapın.