Infovet

Septisemilerde aşılama zamanı ve doğru kolostrum yönetimi

Rotavirus, coronavirus ve E. coli kaynaklı buzağı ishalleri, toplam görülen ishallerin yaklaşık olarak %90’ından sorumlu olduğu görülmüştür.

Septisemilerde aşılama zamanı ve doğru kolostrum yönetimi

İçeriği görüntüleyebilmek için lütfen şifre girişi yapın.