Infovet

Krizler çağında enerjinin gezegenimize maliyeti gün geçtikçe artıyor

Sağlık ve Çevre Birliği (HEAL - Health and Environment Alliance) tarafından yapılan bir araştırma kapsamında hazırlanan “Kronik Kömür Kirliliği - Kümülatif Sağlık Etkileri Özel Raporu”na göre, çalışır durumda olan kömür santralleri, 55 yılda 4,8 trilyon lira sağlık maliyetinin yanı sıra 200 bin erken ölüme neden oldu.

Krizler çağında enerjinin gezegenimize maliyeti gün geçtikçe artıyor

İçeriği görüntüleyebilmek için lütfen şifre girişi yapın.