Infovet

Süt ineklerinde iz mineraller, vitaminler ve meme sağlığı

Süt sığırcılığında üreme verimliliğine ve meme sağlığına yönelik stratejiler çok faktörlü olmalı; inek üretken olduğu dönem boyunca kaliteli iz mineral ve vitaminlerle desteklenmelidir.

Süt ineklerinde iz mineraller, vitaminler ve meme sağlığı

İçeriği görüntüleyebilmek için lütfen şifre girişi yapın.