Infovet

Kemirgenlerin süt işletmesi ekonomisine etkileri

Özellikle hayvan yemlerine erişimin kolay olduğu çiftlikler, kemirgenler tarafından bir cazibe öğesidir ve süt çiftlikleri üzerinde ciddi ekonomik etkileri vardır.

Kemirgenlerin süt işletmesi ekonomisine etkileri

İçeriği görüntüleyebilmek için lütfen şifre girişi yapın.