Infovet

Pastörizasyon verimliliği göstergesi olarak alfa-amilaz aktivitesi

Alfa-amilaz aktivitesi ve numunelerin mikrobiyolojik kalitesi; koliform, mezofilik aerobik mikroorganizmalar, Staphylococcus spp. ve Salmonella spp. miktarları tahmin edilerek değerlendirilmektedir.

Pastörizasyon verimliliği göstergesi olarak alfa-amilaz aktivitesi

İçeriği görüntüleyebilmek için lütfen şifre girişi yapın.