Infovet

Fumonisin’in kanatlılar üzerindeki etkisi Genel bakış ve karşı stratejiler

Mikotoksin düzeyi yüksek kontamine yemlerle beslenen kanatlılarda zayıf bağışıklık, gelişme geriliği ve daha birçok klinik tablonun açığa çıkmasına neden olan fumonisin ile mücadele, yem yönetim programlarının rutin bir parçası olmalıdır.

Fumonisin’in kanatlılar üzerindeki etkisi  Genel bakış ve karşı stratejiler

İçeriği görüntüleyebilmek için lütfen şifre girişi yapın.