Infovet

Koronaviruslar ve Enfeksiyöz Bronşitis Virusu

ülkemizin; global öneme sahip insan ve hayvan viruslarına karşı ayrı ayrı aşı geliştirebilecek virus laboratuvarlarına, kalifiye personele ve üretim tesislerine gereksinimi acildir ve stratejik önem arz etmektedir.

Koronaviruslar ve Enfeksiyöz Bronşitis Virusu

İçeriği görüntüleyebilmek için lütfen şifre girişi yapın.